Recente berichten

3 tips om snel af te kunnen vallen

Afvallen is voor veel mensen iets moeilijks. Er zijn zoveel verleidingen dat het gewoonweg niet lukt. Het is lastig om dit patroon te verbreken.Toch zijn het vaak maar een paar kleine aanpassingen die je hoeft te doen om van je o...

27 January 2015

Gezond koolhydraatarm diëten

Een gezond koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het eten van natuurlijk voedsel dat arm is aan koolhydraten maar je lichaam wel van alle nodige voedingsmiddelen voorziet. Wetenschappers zijn het er ondertussen over eens dat een gezon...

4 December 2014

Disclaimer

Op www.dieetreviews.nl (Website) zijn de volgende voorwaarden van kracht.

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, stemt u in met onze voorwaarden.

Gebruik van Website

Informatie die Website verstrekt heeft een neutraal karakter. Wanneer u gebruik maakt van de informatie is dit geheel voor eigen risico. De reviews op de site zijn afkomstig van bezoekers. Website is niet aansprakelijk voor de inhoud.

Website raadpleegt betrouwbare bronnen en stelt aan de hand hiervan informatie beschikbaar op de site. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. Website is niet aansprakelijk hiervoor, maar zal fouten of onvolledigheden altijd corrigeren dan wel verwijderen.

Website wil zo goed mogelijk functioneren voor bezoekers. Het is daarom niet toegestaan om het gebruik van bezoekers te belemmeren of het functioneren van de website in gevaar te brengen.

Producten en diensten van derden

Website verwijst naar producten en diensten van derden aan de hand van hyperlinks. Geboden informatie is niet nader onderzocht op volledigheid. Enig aansprakelijkheid hierop wijst Website van de hand. Het gebruik van de producten en diensten van derden is geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Website en ook rechthebbenden zijn bekleed met octrooien, auteurs- en merkrechten. Dit ten aanzien van de getoonde informatie: teksten, beeldmerken en grafische elementen. Hoewel het is toegestaan voor eigenlijk gebruik informatie te downloaden dan wel te printen, is het niet toegestaan deze inhoud te verspreiden zonder toestemming van Website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Website is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de website. Zo accepteert Website (1)geen aansprakelijkheid omtrent virussen, stroringen en alle andere vormen waardoor schade wordt geleden. Ook geldt dit (2) voor de informatie die op of via deze website wordt tentoongespreid. (3) Het ondervangen, misleiden of het oneigenlijk gebruik van gegevens ten aanzien van Website(4) Het verliezen van gegevens of (5) aanspraken van derden evenals het gebruik van de site. (6) Derhalve zijn bestuurders en medewerkers van de site ook uitgesloten.

Toepasselijk recht

Gepresenteerde informatie op deze site is speciaal bedoeld voor het Nederlandse publiek en wordt beheerst door Nederlands recht. Bij een geschil zal dan ook een Nederlandse rechter uitspraak doen in verband met de inhoud van de site.

Wijzigingen

Website heeft te allen tijde het recht om de gepresenteerde informatie ( disclaimer meegerekend) te wijzigen zonder gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Het is dan ook aangeraden om geregeld deze disclaimer door te lezen, zodat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigen